Plán činnosti SDH Žďár na rok 2019

        

         Pravidelné setkání dětského klubu Žďáráček.

  V průběhu měsíce února opět proběhne revize a rekonstrukce čapího hnízda. (dle počasí)

  Během března sběr elektroodpadu pro Elektrowin.   

  "Ukliďme Česko" dobrovolnická akce, do které se opět určitě zapojíme

  30.4.  proběhne již tradiční stavění májky u kaple a průvod k pálení čarodějnic do našeho areálu. 

  V květnu účast na okrskové soutěži. 

  V srpnu akce pro děti.

  Vánoční dílna pro dospělé.

  Tradiční rozsvěcení vánočního stromku s koncertem v kapli.

  Vánoční bruslení.


 •  Plán a podmínky klubu Žďáráček při SDH Žďár

 •   jednou ročně příprava na místní okrskovou soutěž
 •   pomoc při plánovaných akcích SDH - okrsková soutěž, vánoční strom, pálení čarodějnic, atd.
 •   pravidelná výtvarná a rukodělná činnost zaměření na české svátky a tradice

    seznámení se základy první pomoci

    návštěva stanoviště ZZS

    návštěva  PČR

    seznámení se s myslivostí  

    návštěva ZZS

    návštěva zemědělské farmy

    pěší výlety do blízkého okolí, venkovní aktivity na hřišti nebo zahradě u hasičárny  

    kultura – společně do kina, divadla, apod.  

    

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.